ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว
จะเปิดใช้บริการในเวลา 9.30 น.